top of page
1. Generelt
2. Andre Avtalevilkår
3. Turens Pris
4. Avtalens Omfang
5. Spesielle Betingelser
6. Kundes Rett: Kansellere / Overføre

Betingelser og vilkår

Vilkårene er en del av avtalen du gjør med Awayzing Travel AS når du melder deg på en reise. Våre betingelser er en del av kravene vi har som reisearrangør i henhold til LOV-2018-06-15-32: Pakkereiseloven og reisegaranti. Vilkårene regulerer forholdet mellom pakkereisearrangøren Awayzing Travel AS (eller «Awayzing») og forbrukeren («den reisende» eller «deg»).

Les derfor vilkårene og betingelsene nøye før du registrerer deg.

Awayzing Travel AS arrangerer skreddersydde, individuelle turer og gruppeturer og følger pakkereiseloven. Awayzing Travel AS har stilt garanti til Reisegarantifondet.

1. GENERELT

Kultur og livsstil på reisemålet

Awayzing Travel AS arrangerer reiser til land med fremmed kultur. Som deltaker på våre turer må du vise respekt og ikke opptre klanderverdig eller frekt. En reise til et land i Afrika eller den Arabiske Halvøy betyr at den reisende må akseptere en annen virkelighet enn i den vestlige verden. Kulturelt og funksjonelt har landene i Afrika og den arabiske halvøy en annen tilnærming til infrastrukturen i samfunnet. Det kan være ventetider og pauser som virker unødvendige for oss. Strømmen kan av og til gå ut. Vannet kan være borte i korte eller lengre perioder eller det kan ikke være varmt vann i kranene når vi forventer det. Afrikanere tar slike "små" problemer veldig med ro. Awayzing Travel AS jobber kun med erfarne partnere av topp kvalitet, og vi vil gjøre det vi kan for å sikre at slike problemer er kortvarige og en mindre hindring for deg.

Atferd på destinasjonen

Under reisen er du forpliktet til å følge de regler og forskrifter gitt av offentlig myndighet og av den lokale representanten inkludert ordensbestemmelser som kan være gitt av det enkelte hotell, hytte, transportør osv. Regelendringer kan skje uten Awayzing AS har hatt muligheten til å informere deg som reisende.

Du må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medreisende. Dersom du opptrer grovt uaktsomt kan du bli nektet deltakelse eller utestengt fra resten av reisen, uten at du kan kreve tilbakebetaling fra Awayzing Travel AS. Ved utestengelse etter at reisen er påbegynt, kan du bli pålagt å dekke kostnadene for hjemreisen selv. Du kan gjøres erstatningsansvarlig dersom du bevisst eller uaktsomt påfører arrangøren tap, f.eks. ved ikke å overholde bestemmelsene nevnt ovenfor.

Risikoer

Awayzing Travel AS arrangerer turer i områder hvor det kan oppstå fare og ulykker og du som kunde må være klar over at deltakelse er på eget ansvar. For å unngå enhver form for ulykke vil vi gjøre alt vi kan og våre lokale guider vil bruke sin erfaring og kunnskap. Awayzing Travel AS kan likevel ikke garantere at uheldige eller farlige situasjoner ikke vil oppstå.

Turene våre, spesielt fjellturer, kan innebære følgende risikoer: høydesyke, frostskader, dehydrering, fall, beinbrudd osv. (ikke en uttømmende liste). Våre turledere og lokale guider er erfarne og deres instruksjoner må følges. Dersom det likevel skjer en ulykke eller ubehag, kan det ikke holdes ansvar overfor turleder eller oss.

Nødvendige endringer

Våre reiseruter kan endres, og fordelingen av antall overnattinger på hvert overnattingssted kan endres, for eksempel fordi dyr befinner seg i en annen del av nasjonalparkene enn forventet, eller av andre årsaker. Våre leverandører kan også endre overnatting og reiserute på grunn av ulykker, hendelser eller andre aktiviteter som Awayzing Travel AS ikke visste eller ble informert om da kundens program ble akseptert. Det kan også oppstå forsinkelser ved uvær, flom eller dårlig vær, ett overnattingssted kan byttes ut med et annet. Ovenstående er ikke en uttømmende liste.

Vi setter opp reiseruter hvor vi bruker lokale transportører, reiseledere og andre underleverandører samt benytter transportmidler hvis drift og regelmessighet noen ganger påvirkes av plutselige og uforutsigbare endringer. Videre vil våre destinasjoner også være mer utsatt for skiftende naturforhold enn vanlige feriereisemål. Alt dette krever fleksibilitet i vårt produksjonsapparat. Disse forholdene gjør imidlertid at våre beskrivelser av reiseruter, turinnhold og tider, slik de fremkommer i vårt materiale, fra tid til annen må endres på kort varsel. Der vi kan gjøre det, vil slike endringer bli kunngjort før avtaleinngåelsen. Men der behovet for endringer oppstår etter bestilling, enten før eller etter avreise, vil vi i størst mulig grad finne innhold/aktiviteter/destinasjoner/transport som er så nærme originalen som mulig, og innenfor samme prisklasse.

Innkvarteringen (hoteller, hytter) er spesifisert med navn i reisetilbudet. Dette er de første som blir forespurt når en reise bestilles. Hvis den navngitte innkvarteringen allerede er fullbooket på bestillingstidspunktet, vil vi finne et adekvat alternativ, og stå i nær kontakt med kunden under denne prosessen.

 

Individuelt ansvar

​Du må selv sørge for nødvendige papirer for reisen (pass, visum osv.) og signer forsikringer du ønsker(reise- og avbestillingsforsikring, helse-, og ulykkesforsikring osv.) samt sørge for nødvendige vaksinasjoner. Du er selv ansvarlig for visum, pass og innreisebestemmelser til reisemålet ditt og eventuelle transittland. Du plikter å holde deg orientert om avganger og følge instrukser fra arrangør, transportør, flyplass osv.

​Reisende med utenlandsk pass fra land utenfor EU/EØS-området skal gis instruks om hvor de kan innhente nødvendig informasjon dersom arrangøren/formidleren ikke selv kan innhente slik informasjon. Pass kreves for alle reiser. I tilfeller hvor det kreves visum for norske statsborgere, fremgår dette av de detaljerte programmene for våre turer. Du er selv ansvarlig for visumsøknaden, med mindre annet er oppgitt. Du er også ansvarlig for å oppfylle visumkravene for det aktuelle reisemålet og eventuelle transittland.

Hvis du ikke er forsikret (eller hvis forsikringen ikke er omfattende), kan ikke Awayzing Travel AS påta seg ansvar for skader, forsinkelser eller sykdom som kan oppstå under reisen, uansett årsak. Awayzing Travel AS er heller ikke ansvarlig for skade eller tap av personlige eiendeler som oppstår i løpet av reisens varighet. Ved forsinkelser, værforhold, streik, start- eller landingsforhold og andre forhold som ikke er gjort kjent for Awayzing Travel AS eller som Awayzing Travel AS kunne ha forhindret - er transportøren og eller den reisende selv ansvarlig, også for eventuelle tilleggskostnader. Awayzing Travel AS tar forbehold om trykkfeil på vår nettside, publikasjoner og programmer annonsert og tilgjengelig for våre kunder.

 

Informasjon på andre nettsider

​Awayzing Travel AS er ikke ansvarlig for riktigheten av informasjonen gitt av overnattingsstedene på deres nettsider. Avvik kan være at måltidene serveres som buffet, men du som kunde får en tallerkenrett. Andre avvik kan være at tilgjengelig strømforsyning i timer per dag ikke tilsvarer reell tilgjengelig strømforsyning i timer og dag. Det kan også være andre avvik. Oppført eksemplene er ikke uttømmende.

2. ANDRE AVTALEVILKÅR

Rekkefølgen

Avtalen mellom partene anses inngått ved bekreftet bestilling. Bestilling av reise hos Awayzing Travel AS skal skje skriftlig eller elektronisk og er bindende. Den person og personen eller personene som turen er bestilt for, er solidarisk ansvarlige for bestillingen. Den som bestiller for andre er forpliktet til å gi korrekt og utfyllende informasjon om sine medreisende. Denne meldingen skal være med på ordrebekreftelsen på en klar og iøynefallende måte.

Betaling kan kreves ved bestilling eller på en avtalt forfallsdato. Hvis betaling ikke er utført innen forfallsdatoen, er Awayzing Travel AS ikke bundet av avtalen.

Betalinger

 

Innskudd og gjenstående beløp

Turene våre er planlagt lang tid i forveien. Innskuddsbeløpet er 30% eller minimum NOK 5 000 per deltaker. For reiser med totalbeløp under NOK 5 000 pr person, faktureres hele beløpet ved påmelding. Den forfaller til betaling 10 dager etter fakturadato. Dersom kunden bestiller flybilletter gjennom Awayzing Travel AS, vil kostnaden for flybilletter bli fakturert på samme faktura som depositumet. Det resterende beløpet må betales tidligst 60 dager før avreise, i samsvar med betalingsbestemmelsene til våre lokale partnere.

Dersom Awayzing Travel AS har betalingsforpliktelser overfor underleverandører som forfaller tidligere enn 60 dager før avreise, kan det resterende beløpet forfalle tidligere. Dette kan for eksempel være hoteller eller hytter som har spesielle regler i forbindelse med høytider som jule- og nyttårshelg som krever at Awayzing Travel AS betaler hele eller deler av reisens pris når Awayzing Travel AS bestiller opphold på vegne av kunden.

Dersom reisen bestilles mindre enn 60 dager før avreise, må reisen være betalt i sin helhet umiddelbart og senest innen 3 dager.

Flybilletter

Dersom kunden bestiller flybilletter gjennom Awayzing Travel AS, vil kostnaden for flybilletter bli fakturert samtidig med depositum.

Dersom kunden ønsker at Awayzing Travel AS skal bestille flybilletter på vegne av kunden, vil Awayzing Travel AS bestille den laveste tilgjengelige klassen av flybilletter. Dersom kunden har andre ønsker, skal Awayzing AS motta et slikt ønske skriftlig. Betaling for flybilletter vil følge transportørens forskrifter. Kunden må selvstendig sette seg inn i transportørens regelverk.

3. TURENS PRIS

Oppgitt pris inkluderer alle avgifter og/eller skatter som norske og/eller utenlandske myndigheter kan pålegge tjenestene som omfattes av avtalen. Unntak er gebyrer Awayzing Travel AS har ikke mulighet til å betale på vegne av kunden, typiske avgifter kan være lokale flyplassavgifter, lokale parkavgifter og/eller andre lokale avgifter.

Avbestillings- og/eller reiseforsikring kommer i tillegg og dekkes ikke av dette punktet. Awayzing Travel AS har rett til å justere prisen dersom det skjer endringer i offentlige avgifter, og/eller transportpriser og/eller aktuelle valutaer. Prisendringer skal varsles senest 20 dager før avreise. Prisøkninger på over 8 % gir kunden rett til å trekke seg fra avtalen uten kostnader. Anmodning om å trekke seg fra avtalen må være Awayzing Travel AS i hende innen 5 dager. Melding om prisøkning skal begrunnes av Awayzing Travel AS.

4. AVTALENS OMFANG

 

Avtalen omfatter reisen slik den fremgår av Awayzing Travel AS sine reisebetingelser, brosjyrer, nettside, skreddersydd program og annen informasjon gitt til kunden, med mindre det må anses å være uten betydning for kundens kjøp av den aktuelle reisen. Awayzing Travel AS har også rett til å endre opplysninger gitt til kunden dersom kunden blir gjort oppmerksom på endringene.

5. SPESIELLE BETINGELSER RELATERT TIL AVTALEN

 

Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring

Awayzing Travel AS krever at du har en reiseforsikring hos en mellommann eller arrangør, eventuelt hos et forsikringsselskap, i hele perioden av den aktuelle reisen, som også dekker formålstap og dekker evakuering og hjemtransport. Forsikringen garanterer deg rett til å kreve løst fra kontrakten ved plutselig og alvorlig sykdom hos deg selv eller noen i din nærmeste familie, eller noen du reiser med, eller andre uventede og alvorlige hendelser, se nærmere bestemmelser om dette i avsnitt 5.3. Avbestillingsbeskyttelse skal tegnes senest samtidig med at reisen bestilles. Eventuell avbestilling må skje skriftlig til ditt forsikringsselskap samt til Awayzing Travel AS umiddelbart etter at du blir oppmerksom på at reisen ikke kan gjennomføres. Du er selv ansvarlig for å kontakte ditt forsikringsselskap. I den grad du har valgt å ikke ta ut slik beskyttelse, gjelder våre vanlige avbestillingsregler i punkt 5.

Helseopplysninger, helseattest/forsikring og vaksiner

Før avtaleinngåelse skal kunden informeres om eventuelle helsemessige formaliteter i forbindelse med reise og opphold. Du plikter å ha tegnet fullverdig syke- og ulykkesforsikring som også dekker eventuell hjemtransport og evakuering. Bevis på slik reiseforsikring må fremvises før avreise. Du er selv ansvarlig for å kontakte vaksinasjonskontoret for å få eksakte anbefalinger vedrørende aktuelle vaksinasjoner for din reise.

Noen av turene våre er fysisk, mentalt og teknisk krevende. Du må derfor være i god fysisk og mental form og godt teknisk forberedt ved avreise. Ta kontakt med Awayzing Travel AS for krav til fysisk og mental form og teknisk kompetanse til din reise. Vi forbeholder oss retten til å avvise deltakere som ikke oppfyller nødvendige fysiske, tekniske og psykologiske standarder. Noen av våre turer krever obligatoriske treningsøkter/samlinger med gruppen før avreise. Du plikter å delta på disse.

Informasjon om transport, inkludert flytransport

Awayzing Travel AS plikter å informere om hvilke flyselskaper som utfører de ulike transportdelene av reisen. Ved bytte av flyselskap etter at reisen er kjøpt, skal varsling gis så snart det er praktisk mulig og senest ved innsjekking/boarding. For pakkereiser som benytter rutefly skal Awayzing Travel AS gi beskjed om bytte av ruteflyselskap der dette er mulig. Du er selv ansvarlig for å kontrollere at de mottatte reisedokumentene stemmer overens med bestillingen din. Du er ansvarlig for å holde Awayzing Travel AS informert om enhver (e-post)adresseendring slik at informasjon og reisedokumenter kommer frem i tide. Flybilletten er en sikkerhet som du er ansvarlig for under hele reisen. Eventuelle kostnader ved å skaffe ny billett må dekkes av deg. Du plikter å holde deg orientert om avganger og følge instruksjoner fra arrangør, transportør, flyplass osv..

6. KUNDENS RETT TIL Å KANSELLERE ELLER OVERFØRE REISEN

Generell informasjon om kansellering

Eventuell avbestilling må skje skriftlig eller elektronisk og krever skriftlig bekreftelse fra Awayzing Travel AS før den er gyldig. Avbestillingsdato regnes som den datoen Awayzing Travel AS mottar kanselleringen. Dersom en avbestillingsfrist faller på en helgedag eller helligdag, må eventuell avbestilling være mottatt på nærmeste vanlige virkedag før denne.

Avbestilling mot et gebyr

Ved avbestilling t.o.m. 80 dager før avreise, refunderes depositumet minus et administrasjonsgebyr på kr 1500,- per deltaker. Ved avbestilling mellom 79 og 61 dager før avreise er ingen depositum tilbakebetalt.

Dersom reisen avlyses mellom 60 og 41 dager før avreise refunderes 50% av reisens fulle pris minus offentlige avgifter som ikke refunderes. Avbestilling sener enn 40 dager før avreise eller manglende oppmøte ved avreise gir ingen refusjon. Refusjon av kostnaden for flybilletten følger alltid transportørens retningslinjer for refusjon. Enkelte flybilletter kan avbestilles uten gebyr, andre med gebyr, men det hender også at flybilletter ikke kan refunderes.

Avbestilling må rettes skriftlig til Awayzing Travel AS.

Når reisens særegne og dokumenterbare karakter gjør det rimelig, for eksempel der Awayzing Travel AS sin rett til refusjon fra sine underleverandører er begrenset, kan Awayzing Travel AS stille avvikende vilkår fra ovennevnte refusjonsregler.

Dersom kundens bestilling omfatter flere deltakere, og den avtalte totalprisen er basert på rabatter knyttet til antall deltakere, vil grunnlaget for slike rabatter kunne gå tapt dersom en av de reisende deltakerne avbestiller. Ved slik delvis kansellering skal Awayzing Travel AS tilbakebetale den forholdsmessige andelen av avtalt/betalt pris til de som avbestiller og innkrever eventuell tilleggspris på grunn av tap av rabatter knyttet til gruppens størrelse, fra de resterende deltakerne.

Avbestilling under ekstraordinære omstendigheter

Kunden har rett til å kansellere pakkereisen, og få refundert beløpene som er betalt for pakkereisen, dersom uunngåelige eller ekstraordinære omstendigheter som krigshandlinger, naturkatastrofer, eller farlige smittsomme sykdommer blir funnet på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av det før pakkereisen skal begynne eller andre hendelser som må sidestilles med de nevnte og som vil påvirke gjennomføringen av pakkereisen eller transporten av kunden til destinasjonen.

Angreretten gjelder også dersom hendelsene skjer på eller langs reiseruten, og de innebærer en reell risiko for kunden. Krav om refusjon av tjenester som ikke er en del av pakkereisen skal, dersom betaling for slike tjenester allerede er videresendt fra Awayzing Travel AS til vedkommende tjenesteyter, rettes til vedkommende tjenesteyter basert på avtalerett.

Angreretten etter dette punkt gjelder ikke dersom kunden kjente til, eller burde ha kjent til forholdene da han inngikk avtalen om kjøp av reisen.

Avbestilling ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykke

Dersom kunden har tegnet avbestillingsbeskyttelse/-forsikring, eller tilsvarende regler er gjort til en del av Awayzing Travel As sine standardbetingelser, har kunden rett til å kreve løst fra avtalen dersom han kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Kunden plikter å varsle Awayzing Travel AS om kanselleringen så snart som mulig etter at han er kjent med de forhold som gir rett til kanselleringen etter dette punktet.

Avbestillingsvernet skal minst gi rett til å angre dersom kunden selv, ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, svigerforeldre eller søsken rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykkesskade eller dødsfall. Det samme gjelder dersom slike forhold berører noen han reiser med, og det vil være urimelig å kreve at kunden da gjennomfører reisen uten at vedkommende er med. Lik plutselig og alvorlig sykdom er plutselige og alvorlige hendelser som rammer kunden eller dennes reisefølge og som betyr at det ikke er rimelig å kreve at kunden gjennomfører reisen. Slike hendelser kan være brann- eller vannskader på fast eiendom

Retten etter de foregående punkter forutsetter at den reisende ikke selv kjente til, eller burde kjenne til, omstendighetene som fører til at reisen ikke er brukbar, eller at han selv ikke er ansvarlig for slike forhold.

Kunden plikter å varsle formidleren eller arrangøren om avbestillingen så snart som mulig etter at han er kjent med forholdene som begrunner avbestillingen etter dette punkt, samt gi tilstrekkelig dokumentasjon for sykdommen fra lege, eller det forebyggende omstendighet, for eksempel ved attest fra politimyndighet eller forsikringsselskap.

Dersom bestillingen inkluderer flere reisende, og totalprisen reflekterer en rabatt basert på totalt antall deltakere, kan en avbestilling for en eller flere personer i reisefølget medføre at betingelsene for avtalt pris ikke lenger er til stede. Dette skal ikke påføre de resterende deltakerne en prisøkning, men vil være omfattet av avbestillingsbeskyttelsen. Awayzing Travel AS har rett til å overføre de reisende til et annet overnattingssted som passer bedre til størrelsen på den gjenværende gruppen og som ellers tilsvarer den opprinnelig bestilte overnattingen. Retten til slik flytting er betinget av at flyttingen ikke reduserer innholdet i valgt pakkereise, eller innebærer at gitt informasjon om pakkereisen eller avtalte tilleggsfordeler ikke lenger kan oppfylles.

Overføring av reisen

Kunden har rett til å overføre reisen til en annen person som oppfyller vilkårene for å delta på reisen. Forutsetningen er at Awayzing Travel AS er varslet i god tid, og at Awayzing Travel ikke er bundet av regler som forbyr slik overføring, for exsempel flyselskaper ofte begrenser  endringer av flybilletter etter ticketing. Den som overfører reisen, og den som får reisen overført til, er både ansvarlig for eventuelt restbeløp og for tilleggsgebyrer, gebyrer og andre kostnader som overføringen medfører. Den opprinnelige kunden og den nye kunden er solidarisk ansvarlig for både slike gebyrer og eventuelle gjenstående beløp.

Endre rekkefølgen

Endringer i bestilling av reise belastes med gebyr: Den reisende kan endre reisedato, destinasjon, hotell osv. mot et rimelig administrasjonsgebyr på minst NOK 500 per endring, dersom Awayzing Travel AS har mulighet til å overholde den nye. ønsker. Flyselskapene og arrangørene i våre samarbeidsland kan også ha egne avgifter som så kommer i tillegg. Dersom Awayzing Travel AS sine kostnader for endringen overstiger gebyrbeløpet, kan endringen anses som en kansellering. Awayzing Travel AS skal da informere kunden om at reglene om avbestilling til vederlag i pkt. 5.2. vil gjelde.

7. AWAYZING TRAVEL AS HAR RETTEN TO AVBRYT ELLER ENDRE REISEN UTEN KOMPENSASJON

Awayzing Travel AS har rett til å avbestille en reise dersom det er færre påmeldte deltakere enn oppgitt minimum, gjelder for gruppereiser. Selv om det ikke er nødvendig antall deltakere i henhold til programmet, vil vi forsøke å gjennomføre turen. Vi vil da vurdere om vi skal øke prisen. Slike endringer må gjøres etter avtale med deltakerne.

Avbestillingsmelding skal, i henhold til pakkereiseloven, være senest da:

     a) 20 dager før pakkereisen starter for reiser som varer mer enn 6 dager

     b) 7 dager før pakkereisen starter for reiser som varer mellom 2 og 6 dager

     c) 48 timer før pakkereisen starter for reiser som varer mindre enn 2 dager.  

Hindringer utenfor Awayzing Travel AS sin kontroll

 

Awayzing Travel AS kan kansellere en reise uten ansvar, dersom pakkereisen ikke kan gjennomføres på grunn av uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter og den reisende varsles om kanselleringen uten ugrunnet opphold. Slike hindringer kan være krig, krigshandlinger, terror og terrorhandlinger eller lignende farlige situasjoner meldinger om dette fra myndighetene, jordskjelv, vulkanutbrudd, massivt regn/snøstorm, orkaner, tsunamier, jordskred, snøskred, farlige smittsomme sykdommer, epidemier, pandemier osv., streik eller offisielle vedtak som hindrer reiser, f.eks. stenging av flyplass, eller andre hendelser som må sidestilles med de som er nevnt ovenfor. Indikerte hendelser er ikke uttømmende. Dersom pakkereisen avlyses på grunn av forhold som nevnt, har den reisende ikke krav på kompensasjon.

Dersom en reise kanselleres før den starter på grunn av hindringer utenfor Awayzing Travel AS' kontroll, er vi forpliktet til å refundere kunden alle innbetalte beløp umiddelbart. Alternativt må kunden tilbys vederlagsfritt å delta på en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom Awayzing Travel kan tilby dette. Dersom kunden tilbys alternativ reise av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis en passende prisrabatt.

Under samme vilkår som nevnt i 1. ledd er Awayzing Travel AS ikke erstatningsansvarlig dersom pakkereisen blir mangelfull eller må avbrytes på grunn av slike hindringer som oppstår etter at pakkereisen har startet. Dersom reisen forkortes ved at Awayzing Travel AS eller kunden kansellerer den på grunn av slike omstendigheter, vil kunden fortsatt ha krav på forholdsmessig prisavslag. Awayzing Travel AS er forpliktet til i den grad det er mulig å eliminere eventuelle risikoer eller ulemper for kunden.

8. PARTENES PLIKTER

Awayzing Travel AS'/formidlers oppgaver

Awayzing Travel AS skal gjennomføre reisen i henhold til det som er avtalt med den reisende. Dersom uforutsette omstendigheter likevel gjør det nødvendig å gjøre endringer på reisen, skal Awayzing Travel AS i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe.

Awayzing Travel AS skal gi passende bistand til reisende i vanskeligheter så snart som mulig. Bistanden skal bestå i å gi hensiktsmessig informasjon om helsetjenester, lokale myndigheter og konsulær bistand, og eventuelt bistå med å finne alternative reisetjenester. Awayzing Travel AS kan kreve et rimelig gebyr for bistanden dersom vanskene er forårsaket forsettlig eller uaktsomt av den reisende.

Awayzing Travel AS/formidleren skal snarest informere om forhold han forstår, eller bør forstå, er viktig for den reisende.

Dersom den reisende påpeker mangler ved reisen, plikter Awayzing Travel AS å gjøre det som med rimelighet er mulig for å rette mangelen så raskt som mulig.

Kundens forpliktelser

Kunden plikter å gjøre seg kjent med disse generelle vilkårene eller vilkårene som Awayzing Travel AS har publisert på sin nettside, i sin katalog eller på annen måte.

 1. Betaling: Kunden plikter å betale det avtalte vederlaget innen fristen fastsatt i vilkårene. Betydelig manglende betaling gir Awayzing Travel AS rett til å kansellere bestillingen.

 2. Informasjon: Kunden plikter å gi mellommannen eller arrangøren den relevante informasjonen som han forstår eller bør forstå er av vesentlig betydning for gjennomføringen av pakkereisen. Den som bestiller for medreisende plikter å gi korrekte og relevante opplysninger også i forhold til disse. Awayzing Travel AS er ikke ansvarlig for problemer som oppstår som følge av personopplysninger eller spesielle behov for medreisende ikke gis på en korrekt måte. Den som bestiller en pakkereise på vegne av andre plikter å sørge for at den/de som skal delta på pakkereisen kan følge regelverket fastsatt av Awayzing Travel AS, og at den aktuelle pakkereisen er av en slik art at den/de registrerte kan delta i det uten å belaste seg selv eller andre

 3. Reklamasjoner: Den reisende plikter å varsle Awayzing Travel AS eller reiseleder uten ugrunnet opphold dersom han oppdager en mangel. Oppdages mangelen etter at pakkereisen er gjennomført, skal kunden så langt det er mulig annonsere umiddelbart på stedet, blant annet for å muliggjøre utbedring. Dersom feilen/mangelen ikke er rettet og du ønsker å klage på reisen ved hjemreise, må dette gjøres senest fire uker etter at reisen er avsluttet og sendes som en skriftlig, begrunnet klage til Awayzing Travel AS.

 4. Dokumenter: Kunden plikter å kontrollere at billettene og reisedokumentene er i samsvar med bestillingen og at navnet på den reisende er i samsvar med det som er skrevet i passet. Den reisende må ha med gyldig pass, eventuelle visum/helsebevis, billetter, referansenummer og andre dokumenter som kan være nødvendige for reisen. Den reisende plikter å innhente de dokumenter som måtte være nødvendige for den enkelte reise, og han plikter å tegne de forsikringer han mener er nødvendige. Awayzing Travel AS har rett til å avvise en reisende dersom nødvendige dokumenter ikke er medbrakt.

 5. Hensyn til medreisende: Kunden plikter også å rette seg etter Awayzing Travel AS sine egne bestemmelser slik de er forelagt før avtaleinngåelse, hotellets og andre underleverandørers bestemmelser, samt å overholde transportørens og lokale myndigheters forskrifter. Kunden skal også rette seg etter de anvisninger Awayzing Travel AS gir om ankomsttid, ankomststed osv. under reisen, samt eventuelle anvisninger transportør eller transportansvarlig måtte gi i forbindelse med uforutsette hendelser under reisen.Den enkelte deltaker på reisen må ikke opptre slik at det er til sjenanse for medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller praktiske problemer for Awayzing Travel AS. Awayzing Travel AS har rett til å avvise en reisende ved reisens start dersom den reisendes oppførsel eller tilstand gjør det åpenbart at han ikke kan oppfylle kravene i dette punktet.

 6. Hjemreise: Den reisende plikter å følge Awayzing Travel AS sine eventuelle bestemmelser om bekreftelse av returbilletter på rutefly. Dersom dette ikke gjøres, kan de reserverte plassene ikke antas å være benyttet. Videre plikter den reisende å holde seg orientert om eventuelle endringer i avgangstidspunkt, ved å kontakte Awayzing Travel AS eller Awayzing Travel AS sin representant dersom den reisende har fjernet seg fra reiseselskapet eller på annen måte gjort seg utilgjengelig de siste 24. timer før planlagt avgang. Den reisende er for øvrig forpliktet til å følge Awayzing Travel AS sine invitasjoner til å lese Awayzing Travel AS sine e-poster, SMS-meldinger, oppslag, besøke informasjonsskranken eller resepsjonen så lenge dette ikke medfører unødvendige problemer eller ulemper for den reisende.

 7. Konsekvenser av mislighold: Grovt brudd på disse bestemmelsene etter at forholdet er anmeldt, gir Awayzing Travel AS rett til å nekte den aktuelle reisende videre deltakelse på reisen. Awayzing Travel AS har da intet ansvar for ekstrautgifter i forbindelse med fremskutt/endret hjemreise. Den avviste reisende kan heller ikke gjøre krav på den delen av reisen som ikke benyttes. Kunden kan holdes ansvarlig for tap eller ekstrautgifter Awayzing Travel AS pådrar seg ved grovt brudd på ovennevnte bestemmelser. Kunden er ansvarlig for skade og tap osv. etter vanlige erstatningsrettslige regler.

9. MANGLER OG KLAGER

For mangler henvises det til Lov om pakkereiser og reisegaranti (Pakkereislov) LOV-2018-06-15-32 med forskrifter. Dersom kunden ønsker å reklamere på grunn av mangler som gir rettigheter etter loven, må han varsle Awayzing Travel AS skriftlig innen rimelig tid. Oppdages mangelen etter at reisen har startet, skal kunden om mulig klage på stedet. En klage skal uansett rettes til Awayzing Travel AS senest 4 uker etter reisens slutt, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen. Forlengelse av klagefristen utover 4 uker skal varsles skriftlig og være begrunnet.

Mangel før avreise

Kunden kan si opp avtalen før pakkereisen starter dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler.

Det samme gjelder dersom avtalevilkårene endres og endringen er til vesentlig ulempe for kunden. En prisøkning på over 8 % må alltid anses som en vesentlig ulempe. Kunden skal i så fall varsle Awayzing Travel AS om kanselleringen innen rimelig tid. Med mindre særlige grunner tilsier det, bør slik melding gis senest en uke etter at melding om endringen kom, eller snarest mulig dersom melding er mottatt kort tid før avreise.

Det tas imidlertid forbehold om endringer i programrekkefølgen og endringer i tog-, båt- og flyavganger, samt forhold utenfor vår kontroll. Der vi holdes ansvarlige for mangler ved reisen som må tilskrives flyselskapet, er aksept av våre reisevilkår også kundens fullmakt for oss til å fremme krav mot flyselskapet på hans vegne, der vi tidligere har påtatt oss dette ansvaret skriftlig .

Kunden har da rett til full refusjon av alle innbetalte beløp samt eventuell kompensasjon etter reglene i pakkereiseloven § 29.

Alternativt har han rett til å delta på en annen pakkereise av tilsvarende eller høyere kvalitet dersom Awayzing Travel AS eller formidleren kan tilby dette. Dersom foreslåtte alternative reisetjenester fører til en pakketur av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis en passende prisrabatt.

Dersom Awayzing Travel AS ikke kan tilby en slik erstatningsreise, kan kunden kjøpe en reise som tilsvarer den opprinnelige innen rimelighetens grenser og holde Awayzing Travel AS ansvarlig for eventuelle tilleggskostnader forbundet med dette kjøpet etter de vanlige erstatningslovens regler. Dersom et slikt kjøp av dekning er vesentlig dyrere enn prisen på den opprinnelige reisen, kan det normalt ikke påregnes erstatning.

Vi tar forbehold om trykkfeil i vårt detaljerte program og prisliste, samt våre nettsider.

Mangel etter avgang

Pakkereisen har en mangel ved manglende eller mangelfull levering av reisetjenestene som inngår i en pakkereise og dette ikke skyldes kunden eller forhold på hans side. Kunden plikter å melde fra om mangler han oppdager uten ugrunnet opphold. Kravbare mangler etter avreise gir kunden følgende rettigheter:

 1. Utbedring: Kunden kan kreve at Awayzing Travel AS utbedrer mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Utbedring må skje innen en rimelig frist fastsatt av kunden. Dersom mangelen ikke er utbedret innen fristen, kan den reisende selv utbedre mangelen og kreve de nødvendige utgiftene refundert. Dersom kunden nekter utbedring som vil avhjelpe mangelen, eller unnlater han å annonsere overfor Awayzing Travel AS eller Awayzing Travel AS sin representant der dette er mulig, slik at utbedring kan skje, mister han retten til ytterligere krav.

 2. Alternative reisetjenester: Kunden kan kreve at Awayzing Travel AS tilbyr en alternativ reisetjeneste dersom en vesentlig del av reisetjenestene ikke kan leveres i henhold til pakkereiseavtalen. Awayzing Travel AS skal om mulig tilby en alternativ reisetjeneste av tilsvarende eller høyere kvalitet uten ekstra kostnader. Dersom foreslåtte alternative reisetjenester fører til en pakketur av lavere kvalitet enn avtalt, skal den reisende gis en passende prisrabatt. Den reisende kan kun avslå tilbudet dersom de ikke er sammenlignbare med det som følger av pakkereiseavtalen, eller hvis prisrabatten er utilstrekkelig.

 3. Prisreduksjon: Dersom mangelen ikke utbedres, har kunden rett til en passende prisrabatt for den perioden pakkereisen har hatt en mangel.

 4. Økning: Dersom pakkereisen har en mangel som i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og Awayzing Travel AS ikke har utbedret mangelen eller tilbudt alternative tjenester, kan kunden heve avtalen og kreve tilbake verdien av reisetjenestene som ikke er levert. Dersom kunden sier opp avtalen etter denne bestemmelsen, har han rett til gratis transport tilbake til avreisestedet eller et annet sted hvor reisen skulle ha avsluttet, dersom pakkereisen inneholder et transportelement.

 5. Kompensasjon: Dersom pakkereisen er mangelfull og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning fra Awayzing Travel AS. Awayzing Travel AS sin plikt til å betale erstatning i henhold til foranstående faller bort dersom Awayzing Travel AS kan bevise at mangelen skyldes uunngåelige og ekstraordinære omstendigheter. Retten til erstatning gjelder heller ikke dersom mangelen er forårsaket av tredjemann som ikke er knyttet til leveransen av reisetjenestene som inngår i avtalen, og mangelen ikke kunne vært forutsett eller unngått. Der transportlovgivningen begrenser omfanget av eller vilkårene for kompensasjon fra en transportør, gjelder de samme begrensningene for Awayzing Travel AS.

Kompensasjonsbegrensninger

 

Der Awayzing Travel AS sitt erstatningsansvar ikke allerede er begrenset etter annen transportlovgivning, kan Awayzing Travel AS begrense erstatningen i pakkereiseavtalen, men ikke mindre enn tre ganger totalprisen på pakkereisen. Begrensningen gjelder ikke for personskade eller skade forårsaket forsettlig eller uaktsomt av Awayzing Travel AS.

Følgende forhold anses normalt ikke som mangler ved pakkereisen etter bestemmelsene i § 8:

a) Avvik fra forventninger kunden har hatt, og som ikke er skapt av Awayzing Travel AS, som f.eks ulik byggestandard på reisemålet eller andre destinasjonsrelaterte forhold, dersom forholdene kunden klager på, må anses å være " vanlig" på destinasjonen.

b) Unormalt vær og andre naturforhold som Awayzing Travel AS ikke var eller burde vært klar over.

c) Det kan fra tid til annen oppstå forhold den reisende må ta hensyn til, og som er utenfor Awayzing Travel AS sin kontroll eller som ikke avviker fra det som anses forutsatt i avtalen. Et bostedsskifte på grunn av overbooking skal ikke anses som "påregnelige avvik".

d) Forsinkelser under transport eller endrede avgangs-/ankomsttider, når oppholdet på destinasjonen ikke forkortes med mer enn maksimalt 6 timer for reiser som varer under 5 dager, eller 8 timer for reiser som varer mellom 5 og 8 dager, eller maksimalt 12 timer for reiser med varighet over 8 dager. Dersom forsinkelsen/endringen i avgangs-/ankomsttider skyldes tiltak fra luftfartsmyndighetene, eksepsjonelle værforhold, overbelastning i luftrommet eller andre lignende forhold som Awayzing Travel AS eller transportøren ikke kan ha innvirkning på, er fristene angitt ovenfor. doblet. At forholdet ikke er beskrevet som en mangel etter denne bestemmelsen, er ikke til hinder for at kunden har den bistand og eventuell kompensasjon kunden har krav på etter nevnte EU-regelverk.

e) Avvik fra avtalt som skyldes kundens egne forhold.

Forholdet til andretransport lovgivningen

Kundens rett til prisavslag eller kompensasjon begrenser ikke kundens rettigheter etter annen transportlovgivning. Prisavslag og kompensasjon etter pakkereiseloven og kompensasjon etter annen transportlovgivning skal trekkes fra hverandre, slik at kunden ikke gis for mye kompensasjon.

Kunden kan rette sitt krav om prisavslag eller kompensasjon til Awayzing Travel AS for pakkereisen. Eventuelle krav mot transportøren (f.eks. flyselskapet) etter annen transportlovgivning (inkludert standard kompensasjon under EU-forordningen om flypassasjerers rettigheter) skal rettes mot transportøren.

Uansett om Awayzing Travel AS er erstatningsansvarlig i henhold til ovenstående, plikter den reisende å begrense tapet så godt han kan. Det kan ikke kreves erstatning for tap eller skade forårsaket av den reisendes egen uaktsomhet eller omstendigheter.

 

Forholdet til EU-forordningen 2004-261 (forsinkelser, kanselleringer og overbookinger)

Bestemmelsene finnes på denne adressen: https://lovdata.no/static/SF/pdf/32004r0261.pdf.

Ved forsinkelser, avbestillinger og/eller overbooking gjelder reglene som følger av EUs nevnte regulering.

Eventuelle krav etter denne forskriften må rettes mot transportøren.

Der EU-forordningen gir passasjeren rett til å heve transportkontrakten, gjelder ikke dette for resten av pakkereisen med mindre mangelen er av en slik karakter at vilkårene for å heve kjøpet av pakkereisen er til stede, jf. Ot.prp. pkt. 8. Mindre forsinkelser medfører vanligvis ingen rett til å angre kjøpet av pakkereisen. Dersom passasjeren velger å avbestille/kansellere kjøpet av reisen etter bestemmelsene i EU-forordningen, men vilkårene for å avbestille kjøpet av pakken etter pakkereiseloven ikke er til stede, skal kunden kun ha refundert delen av kjøpesummen som gjelder transporten. Awayzing Travel AS plikter å gjøre kunden oppmerksom på at full refusjon av pakkereiseprisen da ikke vil finne sted.

10. TVISTLØSNING

Ved klage skal den reisende gjøres kjent med klageprosedyren, og at dersom kundens klage/krav ikke blir imøtekommet eller dersom partene ikke blir enige, kan saken bringes inn for Klagenemnda for pakkereiser (https://reiselivsforum.no/web/home/) eller annet tvisteløsningsorgan samt eventuelle klagegebyrer i denne forbindelse. Ved rettsbehandling er Oslo tingrett vedtatt som verneting. Hvert søksmål skal være underlagt norsk lov.

EUs klageportal kan også benyttes dersom kunden ønsker å klage. Det er særlig aktuelt dersom klageren er en forbruker bosatt i et annet EU/EØS-land. Klagen sendes inn her http://ec.europa.eu/odr.

11. INFORMASJON OG BRUK AV BILDER

Awayzing Travel AS informerer om sine reiser gjennom brosjyremateriell, publikasjoner og internett (www.awayzing.no). Rapportene publisert på www.awayzing.no kan nevne deltakere ved fornavn. Awayzing Travel AS bruker også reisebilder aktivt i sin kommunikasjon og markedsføring. Deltakere kan bli avbildet og bilder kan brukes i ulike medier.

7. Awayzing's Rett: Kansellere / Endre
8. Partenes Plikter
9. Mangler & Klager
10. Tvistløsning
11. Bruk av Bilder

Ring oss

Skriv oss

Følg oss

Åpningstider

Mandag - Torsdag:   9:00 - 15:30

Fredag:                    9:00 - 15:00

 

Og etter avtale

også utenom åpningstidene

 • Pinterest
 • Instagram
 • Facebook
bottom of page